Regulamin czytelni

I. Warunki korzystania z czytelni

  1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
  2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
  3. Czytelnik po wejściu do czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin
  4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu


II. Korzystanie ze zbiorów

  1. W czytelni korzystać można ze zbioru podręcznego
  2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
  3. Książki z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.


III. Poszanowanie książek

  1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością biblioteki.
  2. Za uszkodzenie książek czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.

Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

Copyright © 2021 Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu / ul. Matejki 8, 87-820 Kowal / TEL: 54 2842 278 / EMAIL: biblioteka.kowal@gmail.com