Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Użytkownicy, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalu.

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (RODO) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych.

Ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach (Dz. U. z dnia 28.07.1997r.) - art. 4 ust. 1 pkt 1

 

 1. Administratorem danych osobowych czytelników (użytkowników) jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kowalu (87-820 Kowal, ul. Matejki 8.)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i jest to M. Consulting sp.z.o.o., kontaktować się można drogą mailową pod adresem: inspektor@kiodo.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe czytelników i użytkowników biblioteki są przetwarzane:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ochrona materiałów bibliotecznych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o bibliotekach),

 • w celu ochrony materiałów bibliotecznych,
 • rewindykacji wypożyczonych materiałów bibliotecznych (zwrot książek lub ich równowartości),
 • realizacji zadań statutowych,
 • celów statystycznych,
 • w celu identyfikacji czytelników w związku z bezpłatnym wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych (bieżącej obsługi czytelników),
 • bezpieczeństwo mienia i osób (zapis obrazu z kamer monitoringu – wizerunek osób).

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody w celu statystycznym oraz wykorzystania wizerunku w mediach w przypadku:

 • korzystania z czytelni i Internetu oraz usług ksero (rejestry),
 • udziału w konkursach, warsztatach, szkoleniach itp.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane:

dane osobowe czytelników (użytkowników) biblioteki przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania (wycofania) lub przez okres 5 lat od daty zaprzestania korzystania z biblioteki.

 

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kowalu
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego Administratora danych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do informacji na temat sposobu ochrony swoich danych osobowych,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy czytelnik lub użytkownik uzna, iż przetważanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (RODO).

 

 1. Podanie przez czytelnika (użytkownika) danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem umownym – czytelnik jest zobowiązany do ich podania, aby móc korzystać z zasobów bobliotecznych, do których przetwarzanie danych jest konieczne w nastepujących celach:
 • ochrona materiałów bibliotecznych,
 • rewindykacja wypożyczonych materiałów bibliotecznych (zwrot książek lub ich równowartości),
 • realizacja zadań statutowych,
 • cele statystyczne,
 • identyfikacja czytelników w związku z bezpłatnym wypożyczaniem zbiorów
 • bibliotecznych (bieżącej obsługi czytelników).

 

 1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić wszelkie środki: fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Copyright © 2021 Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu / ul. Matejki 8, 87-820 Kowal / TEL: 54 2842 278 / EMAIL: biblioteka.kowal@gmail.com