Get Adobe Flash player

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

 Zapisz się do DKK jeśli:

☺ Lubisz czytać oraz dzielić się wrażeniami z lektury

☺ Chcesz poznać nowych autorów i gatunki literackie

☺ Spędzać czas w przyjemnej atmosferze

☺ Nie musisz znać się na literaturze ani prowadzić poważnych dyskusji literackich.

 Klubowiczem może zostać każdy niezależnie od wieku i zainteresowań.

 Najważniejsza jest pasja czytania, ochota na rozmowę o tym, co czytamy, a także chęć poznawania nowej literatury.

 Kowalski Dyskusyjny Klub Książki spotyka się co 4 tygodnie. Lista uczestników, zgodnie z ideą programu jest otwarta. Każdy, kto chciałby wziąć udział w dyskusji lub chwilowo być jej tylko biernym odbiorcą może przyjść na spotkanie.

 W DKK poznajemy współczesną literaturę – polską i obcą, wymieniamy swoje poglądy na literaturę, konfrontujemy gusta czytelnicze przy zachowaniu zasady, że o przeczytanych książkach rozmawiamy w swobodny, niczym nieskrępowany sposób. Udział w DKK to nie tylko aktywizacja intelektualna ale także przyjemnie, a zarazem pożytecznie spędzony czas.


REGULAMIN

DYSKUSYJNYCH KLUBÓW KSIĄŻKI 

ZADANIA I ZASADY DZIAŁANIA DKK

 1. Dyskusyjny Klub Książki (w skrócie zwany DKK) działa przy bibliotece.
 2. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie literatury i kultury wśród lokalnej społeczności.
 3. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto zgodzi się uczestniczyć w spotkaniach Klubu.
 4. Klub powinien liczyć nie mniej niż trzech (3) członków.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie dostarczonych przez Klub lektur.
 6. Lektury są udostępniane uczestnikom klubu nieodpłatnie, na zewnątrz.
 7. Spotkania Klubu odbywają się co 2-3 tygodnie.
 8. Spotkania prowadzone są przez animatora (z ramienia biblioteki).
 9. W Klubie panują zasady demokratycznego wyboru, wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są na zasadzie głosowania, w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos animatora.
 10. Ukoronowaniem działalności Klubu będzie spotkanie z jedynym ze współczesnych autorów książek czytanych przez DKK.
 11. Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają pierwszeństwo w uczestnictwie.
 12. Niniejszy regulamin ma charakter przykładowy, o wszelkich spornych, bądź nieporuszonych tu kwestiach decydują członkowie klubu wspólnie z animatorem.