Get Adobe Flash player

Nowe książki w naszej bibliotece w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu otrzymała dotację  na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Przyznana dotacja była uwarunkowana wskaźnikami czytelnictwa, społeczeństwa oraz wkładem własnym z budżetu.

Z przyznanych środków Biblioteka zakupiła 223 woluminy. Zakup nowości objął literaturę piękną dla dorosłych, literaturę faktu, beletrystykę dla dzieci i  młodzieży, a także wydawnictwa o charakterze informacyjnym. Przy wyborze pozycji kierowaliśmy się preferencjami oraz propozycjami czytelników naszej biblioteki. Nie ulega wątpliwości, że przyznana dotacja, poprzez umożliwienie cyklicznego odświeżania zbiorów, uatrakcyjnia dla czytelników instytucję biblioteki, przyczyniając się do wzrostu liczby wypożyczeń. Miłą jest świadomość, że możemy liczyć na wsparcie właśnie takich, odgórnych inicjatyw.