Get Adobe Flash player

Warsztaty komputerowe

Na przełomie maja i kwietnia odbyły się w bibliotece indywidualne warsztaty komputerowe z zakresu obsługi edytora tekstu, wyszukiwarki internetowej, zarządzania plikami oraz innych praktycznych umiejętności związanych z obsługą komputera. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników w oparciu o posiadaną przez nich wiedzę. Były prowadzone przez Artura Jeziorskiego. Biblioteka planuje kontynuacje zajęć po przerwie wakacyjnej.